Новини

24.6.2009 г.

Администрацията в стремеж към създаване на по-ясни и приложими нормативни документи

Категория: Правителствени

Резултатите от проект „За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация“ бяха представени на заключителна конференция днес в хотел „Радисън”. Проектът се осъществи под ръководството на дирекция „Стратегическо планиране и управление” и дирекция „Координация по въпросите на ЕС и МФИ” на Министерския съвет. Проектът беше финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Събитието беше открито от г-жа Снежана Димитрова, директор на дирекция “Стратегическо планиране и управление”, която представи същността на проекта и резултатите от реализираните дейности.

На конференцията присъстваха държавни служители и представители на бизнес и неправителствени организации. Постигнатите резултати по проекта бяха представени от изпълнителите – консорциум „Джейкъбс енд Асошиейтс юръп лимитид“ и фондация „Институт за пазарна икономика“, обединение „Корпорейт енд Пъблик Мениджмънт кънсалтинг Груп - Ню-Ай” и консорциум „Фондация Институт за пазарна икономика и Индъстри уоч груп ООД”.

Реализираните дейности по проекта имат за цел да се създаде системата за оценка на въздействието на нормативни актове и стратегически документи в България. Постигнатите резултати са крачка напред към подобряването на качеството на законодателството и за създаването на по-ясни и приложими нормативни документи.

По време на изпълнението на проекта се направи анализ на капацитета и практиките за извършване на оценка на въздействието в България и се осъществи широка програма за обучение. Създадени бяха Стандарти за провеждане на обществени консултации в Република България. За да бъдат подобрени консултационните механизми се разработи допълнителен модул на портала за обществени консултации – www.strategy.bg. Извършени бяха 14 (четиринадесет) практически оценки на въздействието на законодателство. С цел да се определи ролята и въздействието на националните позиции при участие в изграждане на мрежи и формиране на съюзи бяха оценени съществуващият капацитет и практика в две стари и две нови страни членки на ЕС.