Новини

17.6.2009 г.

Равнището на безработица през м. май е 7,08%

Категория: Анализи

Равнището на безработица в страната през май 2009 г. е 7.08%. Средномесечното равнище на безработица от началото на годината е под 7% - 6.84%. Новорегистрираните безработни в бюрата по труда намаляват, а в резултат на сезонното оживление на първичния пазар, особено в крайморските региони, голям брой безработни са устроени на първичния пазар на труда.

В бюрата по труда са регистрирани 262 097 безработни. Те са само с 1404 души повече спрямо предходния месец. На първичния пазар са обявени 14 044 работни места, с 1070 по-малко от предходния месец, което е характерно и за предишни години. Най-много места са обявени в преработващата промишленост (3772, с 300 повече от април), в търговията (2363), в селското стопанство (1655), в хотелиерството и ресторантьорството (1540) и в строителството (1220).

Към 31.05.2009 г. в бюрата по труда са останали незаети общо 8107 работни места, с 1055 места по-малко от април. И през май най-много незаети места има в преработващата промишленост – близо 2700. В търговията също има много свободни места – почти 1200. Сравнително висок е броят на незаетите места в края на месеца и в селското стопанство (730), в хотелиерството и ресторантьорството (631) и в строителството (471).

През месеца за едно свободно работно място се конкурират 11 безработни (средно за страната).

През май стартира новият проект “Пак ще успеем”, насочен към безработни учители и непедагогически кадри, освободени от образователната система, за повишаване на пригодността им за заетост и по-бързото им адаптиране към пазара на труда. По проекта през месеца са включени първите 185 безработни лица.