Новини

25.5.2009 г.

Глобиха БТК

Категория: Конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи имуществена санкция в размер на 155 375 лв. (сто петдесет и пет хиляди триста седемдесет и пет лева) на „Българска телекомуникационна компания" АД (БТК) за извършено нарушение на чл. 30 от ЗЗК (отм.).

Производството е образувано по молба на "Космо България Мобайл" ЕАД ("Глобул") за установяване на евентуално извършени нарушения при предоставяне на програмата на БТК "У дома 250". Програмата включва 1000 минути за провеждане на селищни и междуселищни разговори, 250 минути за международни разговори и за връзка към мобилната мрежа на БТК, срещу месечен абонамент от 24 лв.

Производството на КЗК е установило, че в писмо до КРС, БТК е заявила изменение на цените на фиксираната гласова телефонна услуга за абонаментния план „У дома 250" с включени до 250 безплатни минути и към мобилната си мрежа. В отговор КРС определя заявените цени като несъответстващи на закона и дава задължителни указания за изключване на разговорите към мобилната мрежа от абонаментния план.

В отговор на КРС, БТК предлага изменение на ценовите условия и изключва безплатните минути към мобилната си мрежа от абонаментния план, но месец по-късно ги рекламира в масирана рекламна кампания, стартирала на 1.11.2008 г., припомня антимонополният орган.

Комисията счита, че поведението на БТК не отговаря на добросъвестната търговска практика. Дружеството е провело рекламна кампания на продукт, за който е знаело от задължителните указания на регулатора, че не отговаря на законовите изисквания и по този начин реално е подвело потребителите.

Източник: econ.bg