Новини

25.5.2009 г.

20 500 души минават на непълно работно време

Категория: Социална политика и заетост

На непълно работно време минават още 4928 работници и служители от 193 предприятия в страната, съобщиха от Агенцията по заетостта (A3). За изплащане на техните компенсации от 120 лв. държавата дава 1 699 373 лв. Общо от антикризисната мярка са се възползвали 20 431 работници и служители на 496 работодатели от секторите "Индустрия" и "Услуги". За изплащане на компенсациите са одобрени 6 514 248 лв. Най-много работници и служители са се възползвали от областите Стара Загора (2693 работници и служители) и Ловеч (2314). Най-малък е интересът към компенсациите (до 120 лева на човек в продължение на период до 3 месеца) в областите Кюстендил, Шумен, Добрич, Кърджали и Варна. В областите Ямбол, Велико Търново, Габрово, Плевен, Пловдив и Благоевград компенсации получават и ще получават за тримесечен период време повече от 1000 работници и служители от всяка облас