Новини

12.3.2009 г.

С 20% трябва да намалее административната тежест до 2012 г.

Категория: Бизнес среда

До 2012 г. с 20% трябва да намалее административната тежест от националното законодателство, което не транспонира европейските изисквания. Правителството определи националната цел във връзка с решение на Европейския съвет от март 2007 г. и в изпълнение на Програмата за действие за намаляване на административната тежест в ЕС. 

Предварителните анализи сочат, че това може да се постигне чрез използване възможностите на електронното правителство, намаляване честотата на докладване, отмяна на дублиращи се задължения за информиране и др.

На 9 март 2007 г. Европейският съвет одобри Общностна цел за намаляване на административната тежест, която е 25% до края на 2012 г.