Новини

12.3.2009 г.

17 общини са премахнали незаконният режим "Регистрация на търговски обект"

Категория: Бизнес среда

Министерството на държавната администрация и административната реформа съобщи за 17 общини, които са премахнали незаконният режим "Регистрация на търговски обект". Това са Горна Оряховица, Полски Тръмбеш, Дряново, Пещера, Ракитово, Брезник, Земен, Ковачевци, Сопот, Силистра, Братя Даскалови, Гурково, Павел Баня, Опака, Генерал Тошево, Перник и Радомир.

По данни на прокуратурата още 40 общини продължават да администрират този режим. Този режим носи различни наименования в различните общини - напр. „разрешение за упражняване на търговска дейност", „регистрация за упражняване на търговска дейност", „уведомление за упражняване на търговска дейност" и др. Във всичките му разновидности обаче той не е регламентиран в закон и не е предвидена и законова делегация на общинските съвети да уреждат с подзаконов акт параметрите на посочената търговска дейност.