Новини

4.3.2009 г.

Над два пъти се намаляват изискванията за размера на капиталовложенията, които се сертифицират по Закона за насърчаване на инвестициите

Категория: Бизнес среда

Над два пъти се намаляват границите за размера на инвестициите спрямо досегашните прагове за сертифициране, предвиждат приетите от правителството промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите. Целта е създаването на нови работни места, стимулиране на икономическото развитие и намаляване на различията между отделните региони в страната. 

Инвестиции клас А ще бъдат вложенията до 32 млн. лв., а клас Б – 16 млн. лв. Досега техният размер бе съответно – 70 млн. лв. и 40 млн. лв. 

В общините с равна или по-висока от средната в страната безработица клас А ще е вложение от минимум 16 млн. лв., а клас Б - 8 млн. лв. Сега изискването е съответно между 35-45 млн. лв. за клас А и 20-25 млн. лв. за клас Б в зависимост от равнището на безработица. 

Минималният размер на инвестициите във високотехнолични дейности от индустриалния сектор за клас А ще е 16 млн. лв., а за клас Б – 8 млн. лв. В момента те са 35 млн. лв. и 20 млн. лв. 

За високотехнологични дейности от сектора на услугите капиталовложението за клас А ще е 11 млн. лв., а за клас Б – 5,5 млн. лв. Сега клас А са инвестициите до 24 млн. лв., а клас Б – до 14 млн. лв. 

С цел облекчаване на инвеститорите при подаване на документи за сертифициране се прецизират изискуемите документи. Въвежда се проверка по служебен път за състоянието на заявители съгласно разпоредбите чл. 23, ал. 4 на Закона за търговския регистър. Изискването за представяне на финансовото състояние от 3 г. е намалено за текущата година и за предходната финансова година. Отпада и необходимостта за предоставяне на обща информация за икономическата дейност на лицата, притежаващи повече от 10% в регистрирания капитал на дружеството заявител.