Новини

13.2.2009 г.

250 млн. лв. от публичната инвестиционна програма на правителството ще бъдат преструктурирани с цел подпомагане на реалния сектор в условията на свето

Категория: Правителствени

Редуцират се капиталовите разходи на държавната администрация. Средствата се пренасочват към инвестиции в бъдещето на страната и социално значими системи.

250 млн. лв. от публичната инвестиционна програма на правителството ще бъдат преструктурирани с цел подпомагане на реалния сектор в условията на световна криза. Те ще се насочат към създаването на нови работни места, гарантиране на заетост, устойчивост на бизнеса и подкрепа на икономическия растеж на страната, както и за общински проекти. Средствата са за сметка преструктуриране на капиталовите разходи на ведомствата като ще отпаднат проекти за оборудване и с ниска степен на готовност през настоящата година. Финансовият ресурс ще бъде пренасочен към инвестиции в бъдещето на страната и социално значими системи – изграждане и модернизиране на детски ясли и градини, училища, читалища и инфраструктурни проекти.