Новини

30.1.2009 г.

България е сред учредителите на Международната агенция за възобновяема енергия

Категория: Енергетика

България е сред учредителите на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA). Началото на организацията бе дадено на официална церемония в Бон, Германия, и е важна стъпка за постигане на устойчиво развитие, особено в условията на изчерпване на изкопаемите горива и заплахите от изменение на климата. На официалната церемония присъстваха представители от над 100 страни. Към учредителния договор се присъединиха 75 държави, сред които и България.

Учредяването на Международната агенция за възобновяема енергия беше инициирано от Федералното правителство на Германия в началото на 2008 г. с активната подкрепа на Кралство Испания и Кралство Дания. Целите на агенцията са да съдейства за повишаване оползотворяването и устойчивото използване потенциала на всички форми на възобновяема енергия, за да се постигане икономически растеж, устойчиво развитие, диверсификация на енергийните източници и сигурност на енергийните доставки, като се вземат предвид националните приоритети на всяка държава.

 Интернет страницата на IRENA е http://www.irena.org/