Новини

29.1.2009 г.

Правителството одобри насоките за развитие на държавните железници

Категория: Транспорт

За повишаване на качество и сигурността на предлаганата услуга в жп сектора тази година ще бъдат инвестирани близо 450 млн. лв., до 2013 г. вложенията ще надхвърлят 4,8 млрд. лв.

449,5 млн. лв. ще бъдат инвестирани тази година в жп сектора, за да бъдат постигнати европейските изисквания за качество и сигурност на предлаганата транспортна услуга. Правителството одобри днес насоките за развитие на държавните железници до 2013 г. и финансовите разчети към тях. Общата сума на инвестициите за периода е 4,839 млрд. лв. Изискването за изготвянето на документа е на Закона за железопътния транспорт, а основните положения в него бяха формулирани на разширеното заседание на управляващата коалиция през м. юли 2008 г.

За гарантиране изпълнението на инвестиционната политика на Национална компания "Железопътна инфраструктура" за тази година предвидената сума е 200 млн. лв. От тях 110 млн. са за капиталови трансфери, а останалите – за поддръжка и експлоатация. За следващите пет години общата сума е 1 278,30 млн. лв. Средствата ще бъдат осигурявани по Оперативна програма „Транспорт”, чрез заем от Световната банка, собствени приходи и др.

Субсидиите и компенсациите от държавата за пътнически превози, обект на договора за извършване на обществени превозни услуги, са 155 млн. лв. за тази година. За доставката на нови машини са предвидени 94,5 млн. лева. Общият размер на необходимите средства по инвестиционната политика за националния превозвач и необходимите субсидии и компенсации по задължението за обществена услуга за периода 2008-2013 г. са 2,561 млрд. лв. или 427 млн. лв. средногодишно.

Целта на новата политика за развитие на държавните железници е да гарантира устойчивото им развитие чрез повишаване конкурентоспособността и технологичния им капацитет, модернизация и развитие на жп инфраструктурата и транспортните технологии. По този начин трябва да бъдат преодолени съществуващите проблеми в инфраструктурата, състоянието на осигурителната техника и телекомуникациите, остарелия локомотивен и вагонен парк.

 Инвестиционната политика при реализирането на новата визия за развитие на железниците, е свързана с модернизация на жп инфраструктурата по направленията на трансевропейската жп мрежа и тези с национално значение и със голямо въздействие върху пазара на жп услуги; инвестиции за доставка на механизация и технологично оборудване за поддържане и експлоатация на инфраструктурата; вложения в нови транспортни технологии, доставка на влакове, вагони и локомотиви, за съвременни технически бази за поддържане и експлоатация на жп машините в съответствие с изискванията за безопасност и сигурност; инвестиции за изграждане на инфраструктура за развитието на интермодалните и контейнерни превози като най-важен източник за генериране на приходи от международни и транзитни превози.

С днешното правителствено решение се осигурява възможност за провеждането на процедура за избор на превозвач за извършването на обществени превозни услуги в железопътния транспорт.