Новини

28.1.2009 г.

Проект „Красива България” стратира нова мярка за подпомагане на социални домове

Категория: Възможности

Проект „Красива България” стартира извънредна сесия за набиране на предложения по нова мярка „Спешно подпомагане на социални домове”. Максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ за финансиране обект е 1 милион лева. Могат да кандидатстват общински и областни администрации и държавни институции за изграждане, ремонт, оборудване и обзавеждане на социални домове, както и за изграждане на достъпна обществена среда на територията на социалните домове.

Срокът за набиране на заявления за кандидатстване е до 9 февруари 2009 г. Проектите трябва да включват създаването на временни работни места, като близо 50 % от заетите на обекта да са наети безработни, регистрирани в дирекция „Бюро по труда".

Повече информация за условията за кандидатстване по Мярка 02-02 и формуляри за кандидатстване могат да се се получат от регионалните офиси или от интернет-страницата на Проекта. Комплектът с документи сe подава в регионалните офиси на Проект "Красива България". Няма ограничение за броя на подадените проекти от един кандидат.