Новини

21.1.2009 г.

Министър-председателят обсъди инвестиционната програма на министерството на транспорта с министъра

Категория: Правителствени

Предвижда се по нея да бъдат реализирани 33 проекта на стойност над 518 млн. лв.От тях близо 194,5 млн. лв. са от държавния бюджет, а останалите средства са по проекти с допълнително финансиране от ИСПА и ОП „Транспорт”. Акцент по време на дискусията беше поставен на цялостната модернизация на летище „Пловдив” до края на месец юни тази година.За целта ще бъдат заделени над 18 млн. лв., с които да се подобри обслужването на пътниците и товарите, да се стимулира развитието на туризма и промишлеността. Други около 50 млн. лв. в инвестиционната програма на ведомството са предвидени рециклиране и ремонт на вагони от български заводи,
както и за модернизация и плащания за нови вагони. Като резултат министерството очаква подобряване на безопасността и надеждността, повишаване на комфорта и качеството на жп превозите у нас.  документа се съдържат още проекти, свързани с модернизацията и електрификацията на определени жп участъци и линии,
преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания, подобряване безопасността на
корабоплаването и превоза на товари, създаване на модерен интермодален терминал в София и др.
Дискусията е продължение на поредицата от работни срещи на министър-председателя с екипите на министерствата, свързани с реализацията на инвестиционната програма на кабинета. Тя е една от мерките в Плана на правителството за икономическа стабилност и напредък през 2009 г., разработен през декември м. г. с цел намаляване на последиците за България от световната финансова и икономическа криза. В Бюджет 2009 са заложени 5,6 млрд. лв. за капиталови разходи. Те ще бъдат използвани за създаването на работни места, за гарантиране на заетост и устойчивост на бизнеса и подкрепа на икономическия растеж на страната. а срещата беше обсъдена проектната готовност на всеки един проект със срок на изпълнение 2009 г. и териториалното му разпределение.
Предстои да бъде изготвен анализ на потенциалния ефект на предприеманите мерки за стимулиране на вътрешната
икономическа активност върху заетостта в отделните региони на страната.