Новини

7.1.2009 г.

Заповед за прекратяване на занаятията в училищата при ниски температури

Категория: Образование

Министърът на образованието и науката Даниел Вълчев издаде заповед за прекратяване на учебните занятия в училищата при установяване на температури по-ниски от нормативно определените.

До възстановяването на нормалното топлоподаване директорите на училищата ще организират ежедневно измерване на температурите в помещенията, в които се осъществява образователен процес и ще разпускат учениците при установяване на по-ниски температури от допустимия минимум.

При преустановяване на учебния процес до три дни учебното съдържание ще бъде компенсирано с резерва от учебно време. При преустановяване на учебния процес до 10 учебни дни пропуснатото ще бъде компенсирано чрез преструктуриране на учебното съдържание.