Новини

22.12.2008 г.

Фонд ФЛАГ започва работа в началото на 2009 г.

Категория: Възможности

От 15 януари 2009 г. фонд ФЛАГ започва реалната си работа, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Димчо Михалевски при подписването на три документа, свързани с дейността на Фонда за органите за местно самоуправление в България. В Министерския съвет бяха утвърдени заемно споразумение между ФЛАГ и Европейската банка за възстановяване и развитие за предоставяне на дългосрочен кредит за 35 млн. евро, договор между ФЛАГ и Уникредит Булбанк за избор на управляваща банка на фонда и писмо за ангажимент на Уникредит Булбанк за участие в синдикиран заем, който ЕБВР предоставя на ФЛАГ. С подписването на документите ФЛАГ има пълна възможност да приема заявления от общините за кредитиране от началото на следващата година.

В Бюджет 2009 правителството осигури 50 млн. лв. за кредитния портфейл на ФЛАГ, с което държавните средства във фонда достигат 80 млн. лв., съобщи заместник-министър Михалевски. Той подчерта, че те ще бъдат използвани в две насоки – около 60 млн. лв. ще бъдат за отпускане на кредити на общините, а 20 млн. лв. ще бъдат за осигуряването на паралелен компенсаторен механизъм на общините за пълно или на 50% покриване на лихвите и таксите при отпусканите на тях кредити. Това ще осигури пълен достъп на всички общини до кредитиране и ще се създаде справедлива, равностойна среда за местната власт да усвояват средства по европейските фондове и да постигат ефективни резултати, каза Михалевски.

Основната задача на ФЛАГ е да подпомогне подготовката на проектите в тяхното пълно работно проектиране със съответните икономически анализи, екологични оценки, апликационни форми, да осигури мостовото финансиране и временното покриване на недостига при изпълнението на проектите и други дългосрочни разходи, свързани с данък добавена стойност и необходимо допълващо кофинансиране по бюджета на проекта.

Заместник-министър Михалевски отбеляза, че общините са бенефициенти по основните програми, финансирани от ЕС. По ОП „Регионално развитие” са открити 16 схеми на стойност 1,4 млрд. лв. Сключени са 114 договори на стойност 301 млн. лв. Извършените плащания са за почти 5 млн. лв. По ОП „Околна среда” са подписани 17 договори за 234 млн. лв. През следващите седмици предстои да бъдат сключени още 215 договора на стойност над 800 млн. лв. По Програмата за развитие на селските райони са подадени 70 предложения за около 180 м