Новини

16.12.2008 г.

През ноември се запазва равнището на безработица

Категория: Социална политика и заетост

През м. ноември в бюрата по труда са регистрирани 216 842 безработни – само със 198 души (с 0.1%) повече спрямо предходния месец, което не се отразява на равнището на безработица.

В бюрата по труда са заявени общо почти 21 600 работни места, с 38.7% (над 6000 места) повече от предходния месец. На първичния пазар са 10 462 от тях, 1305 са по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта и 9812 – по програми за заетост. В края на ноември на първичния пазар са останали свободни над 9400 работни места, като близо 1170 са трайно незаети (повече от 3 месеца). За едно свободно работно място средно за страната се конкурират 7 безработни.

През ноември на работа са постъпили 19 729 безработни лица. Почти всички (18 678) са се реализирали на трудовия пазар чрез посредничеството на бюрата по труда. От тях на първичния пазар са устроени почти 40%, а на останалите е осигурена субсидирана заетост.

По програми и мерки за заетост и обучение, реализирани от Агенцията по заетостта, през месец ноември са работили над 75 хиляди лица, с 15% повече от октомври. Обучение за професионална квалификация са започнали 833 безработни, като 432 от тях са включени в програми и мерки. В квалификационно обучение са включени и 253 работещи, с цел осигуряване или запазване на заетост.