Новини

29.9.2012 г.

Стартира втората вълна стажове в държавната администрация

Категория: Държавна администрация

Стартира кандидатстването за втората вълна пилотни стажове по Проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация“. Проектът има за цел да предостави пълноценни възможности за стаж на талантливи български студенти в структури на държавната администрация в цялата страна. Крайният срок за кандидатстване е 5 октомври 2012 г.
Стажовете са с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация. Стажовете са едномесечни, неплатени и на пълно работно време.
Стажовете ще стартират на 29 октомври 2012 г. и ще приключат на 29 ноември 2012 г.
Изисквания към кандидатите:
• Към момента на кандидатстване да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или в чужбина, след завършен втори курс;
• Да са в процес на обучение по специалност съобразно стажантското място, за което кандидатстват;
• Да имат среден успех от следването до момента – над 4.00;
• Да имат желание за работа, личностно развитие и учене;
• Да притежават отлични комуникативни и организационни умения, както и добра компютърна грамотност.
Важно! Всеки кандидат може да кандидатства за не повече от  5 стажантски позиции. Кандидатстването е окончателно и няма възможност за премахване или коригиране на кандидатурите.
Важни дати:
24.09.2012 г. – 05.10.2012 г. – Онлайн-кандидатстване на студентите през портала http://staj.government.bg. Необходима е регистрация и решаване на тест;
10.10.2012 г. – Обявяване на класираните след теста кандидати;
11.10.2012 г. – 18.10.2012 г. - Провеждане на интервюта с класираните след теста кандидати;
22.10.2012 г. – Обявяване на класираните след проведените интервюта кандидати. Кандидатите класирани на първо място на повече от една позиция ще имат 24 ч. за да потвърдят къде желаят да започнат стаж. Потвърждението се извършва чрез портала;
23.10.2012 г. – Обявяване на второто класиране. Кандидатите ще имат 24 ч. да потвърдят къде желаят да започнат стаж.
24.10.2012 г. – Приключване на процедурата за подбор;
29.10.2012 г. – Начало на стажовете.