Новини

24.2.2012 г.

Министър Трайков: Работим за решително подобряване на условията за бизнес в България

Категория: Бизнес среда

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков се срещна с представители на холандския и белгийския бизнес в България. Пред инвеститорите министър Трайков представи работата на МИЕТ по плана за намаляване на административната тежест. Мерките в плана предвиждат намаляване на административната тежест за бизнеса с 20 на сто.  До момента са изпълнени 90 от общо 135 мерки в плана.

"Новата методология за изчисляване на административните такси към държавата ще доведе до намаляването на разходите на бизнеса. Централната и местните администрации ще променят таксите си така, че да отговарят на действителните разходи. От 2013 г. ще прекратим досегашната практика част от събраните такси да се раздават като бонуси в администрацията." Това подчерта министър Трайков пред бизнеса и допълни, че тези стъпки целят решително да се подобрят условията за инвестиции в страната.  С промени в закона за административното регулиране въведохме принципа на мълчаливото съгласие за дейности, които подлежат на регистрационен режим

"Целта ни е да промотираме България по света поотделно като туристическа и инвестиционна дестинация. В края на миналата година стартирахме поредица от инвестиционни форуми в десет от най-големите световни финансови и индустриални центрове", обяви още министър Трайков пред представителите на белгийския и холандския бизнес в България.

Министър Трайчо Трайков представи и подготвяните промени в закона за инвестициите, чрез които ще се създадат условия за сертифициране на сектора на услугите. В този сектор размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима. Обсъжда се и нова насърчителна мярка, свързана с частично покриване на разходите за осигуровки на работодателя в тези сектори. По думите на министър Трайков, действията са в синхрон с визията ни за новата икономическа визитка на България – да разчита на сектори с висока добавена стойност, които гарантират по-добра конкурентоспособност и по-висок жизнен стандарт.

По време на разговорите представителите на бизнеса подчертаха, че за тях е много важно да съществува предвидимост и еднакъв стандарт в работата на съдебната система. "Споделям вашата оценка, че спазването на закона и дейността на съдебната система са определящ фактор за превръщане на България в привлекателна  инвестиционна дестинация", това отговори министър Трайков на въпрос от страна на бизнеса за ефективността на съдебната система.