Новини

24.2.2012 г.

Актуализирани стратегически документи

Категория: Правителствени

На портала за обществени консултации на Министерски съвет са публикувани следните стратегически документи:

1. Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2011 – 2013г. - тук.
2. Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район за периода 2011  – 2013г., който може да бъде видян тук.
3. Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2011  – 2013г. - тук.
4. Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2011  – 2013г., който можете да видите тук.
5. Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2011  – 2013г., който можете да намерите тук.
6. Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район за периода 2011  – 2013г. - тук.