Новини

23.2.2012 г.

ЕК: България е на пето място по темп на икономически ръст през 2012г.

Категория: Финанси

България не се очаква да изпадне в рецесия през 2012 година, гласи междинната прогноза на Европейската комисия за държавите-членки, публикувана днес. ЕК ревизира цялостно прогнозата си за икономическия растеж на държавите от ЕС в посока надолу като се очаква рецесия в еврозоната от 0,3%.

Въпреки занижената прогноза, Комисията поставя България на пето място по темп на икономически ръст през 2012 година. Очаква се ръстът на БВП да остане нисък през първата половина на годината, но постепенно да се увеличава заедно с повишаващата се икономическа активност в ЕС. Предвиденият икономически растеж за България е 1,4%, което е с 0,9 процентни пункта по-малко от есенната прогноза на ЕК. 

В документа на ЕК са използвани актуални данни за българската икономика. Отбелязан е излишък по текущата сметка, има стабилност на банковия сектор и публичните финанси, които не се нуждаят от корекции в дългосрочен план. Подчертава се още, че за страната ни се очаква постепенно възстановяване на вътрешното потребление и стабилизиране на трудовия пазар.
Според прогнозата икономическият ръст в девет държави от ЕС ще е отрицателен през 2012 г., нулев в една и положителен в 17, сред които и България.