Новини

23.2.2012 г.

Министерство на здравеопазването е определено за програмен оператор по програма „Инициативи за обществено здраве”

Категория: Правителствени

Министерският съвет определи програмен оператор и подкрепящо звено по програмна област 13&27 - „Инициативи за обществено здраве”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. между България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между България и Норвегия.

Програмен оператор по програмата ще бъде Министерството на здравеопазването, а подкрепящо звено – дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ” в администрацията на Министерския съвет. Световната здравна организация ще бъде програмен партньор.

Програмна област „Инициативи за обществено здраве” е на обща стойност 13 415 000 евро, като се финансира паралелно от Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Програмното предложение следва да бъде разработено в осеммесечен срок от приемането на днешното решение.