Новини

23.2.2012 г.

Правителството одобри пренасочване на бюджетни кредити в размер на 1 108 451 лв. за възстановяване на щетите от наводненията в община Харманли

Категория: Правителствени

Правителството одобри пренасочване на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009 г. Решението е по предложение на кмета на община Харманли Михаил Лисков.

Предвид реализирана икономия по проект „Преустройство и реконструкция на ритуалната зала в Културния център и на библиотеката, Харманли” в размер на 1 108 451 лв., сумата по негова препоръка се пренасочва за възстановяване на щетите от наводненията, причинени на водопроводи, улици и колектор в с. Бисер, с. Лешница и гр. Харманли.

Спестените средства към момента са налични по бюджета на община Харманли.

С друго решение правителството измени ПМС 19/2012 като увеличи от 80 000 лв. на 110 000 лв. средствата, отпуснати за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите при наводнението вследствие на обилните валежи на територията на област Хасково. Това се налага поради нарастването на броя на откритите жертви.