Новини

1.2.2012 г.

740 лв. е таксата за регистрация предприятията, които осигуряват временна работа

Категория: Правителствени

Таксата за регистрация и издаване на удостоверение на предприятията, които осигуряват временна работа, ще бъде в размер на 740 лв., а за издаване на дубликат на удостоверението за регистрация – 80 лв. Това предвижда одобрената от правителството Тарифа за таксите, събирани за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа, по Закона за насърчаване на заетостта.
 

Тарифата е в пряка връзка с регламентирания в Закона за насърчаване на заетостта регулаторен режим, който има за цел защита на наетите лица за временна работа и произтича от обективните условия за прилагане на тази специфична форма на заетост на пазара на труда. Регистрацията ще се извършва в Агенцията по заетостта.
 

Таксите са определени в съответствие с изискването размерът им да съответства на разходите на административния орган за извършване на съответната услуга и за упражняване на контрол.