Новини

6.10.2011 г.

Съветът за административната реформа поема функциите на Съвета за децентрализация на държавното управление

Категория: Държавна администрация

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа и на Правилника за организацията на дейността на Съвета за  административната реформа.

С промените функциите на Съвета за децентрализация на държавното управление преминават в пълен обем към Съвета за административната реформа.

Паритетният принцип на представителство на общините, действал и до сега в Съвета по децентрализация на държавното управление се запазва.

Проектът предвижда в случаите на разглеждане на въпроси, свързани с децентрализацията Съветът за административната реформа да заседава в разширен състав - освен заместник министрите, членове на CAP, които ще формират постоянния състав, в разширения ще участват областни управители и представители на органите на местното самоуправление и местната администрация.

За изпълнение на възложените нови функции числеността на секретариата на Съвета за административната реформа се увеличава с две щатни бройки за сметка на Секретариата на Съвета по децентрализация на държавното управление, който се закрива.