Новини

18.7.2011 г.

След влизането си в Еврозоната България ще има 12-годишен преходен период за участие в ЕСМ

Категория: Европейски въпроси

Ден преди заседанието на Съвета на ЕС по икономическите и финансовите въпроси (ЕКОФИН) на 12 юли финансовите министри на държавите от еврозоната подписаха Договора за Европейския механизъм за стабилност. Механизмът, който е със записан капитал от 700 млрд. евро, има за цел да осигури постоянна рамка за предоставяне на финансова помощ на държави от еврозоната. Внесеният капитал, предоставен от държавите от еврозоната, ще възлиза на 80 млрд. евро от общата сума, които ще бъдат внасяни от средата на 2013 г. на равни годишни вноски в продължение на пет години.

Предвижда се държавите-членки, чийто БВП на човек от населението е по-малък от 75% от средния за ЕС, да се възползват от временна корекция след влизането им в еврозоната. След въвеждането на единната европейска валута в България, за което няма фиксиран срок, за страната ни ще започне да тече 12-годишен преходен период. Европейският механизъм за стабилност ще функционира от 1 юли 2013 г. и ще замени съществуващите в момента Европейски инструмент за финансова стабилност (EFSF) и Европейски финансов стабилизационен механизъм (EFSM).

На последното заседание на ЕКОФИН бяха обсъдени специфичните за отделните държави-членки препоръки по Националните програми за реформи и Конвергентните програми/Програми за стабилност. България изрази ангажираността си да прилага необходимите реформи в отговор на отправените препоръки.

По отношение на координацията на данъчните политики в рамките на Пакта за еврото плюс, България отново изрази силни резерви по предложението за хармонизация на данъчните основи в ЕС при корпоративното облагане. Страната ни счита, че този механизъм не взима под внимание догонващия характер на икономиките на някои от държавите в Съюза, включително България.

Във връзка с проведените стрес-тестове на банките в ЕС беше подчертано, че България не планира публикуването на последващи оздравителни мерки с оглед на стабилния банков сектор у нас.

Тези и други акценти може да намерите в новия Бюлетин "Основни икономически и политически решения в ЕС" за месец юли. Бюлетинът, подготвен от дирекция "Икономическа и финансова политика" в МФ, включва основните решения в областта на икономическата и финансовата политика в ЕС и влиянието им върху международните финансови пазари.