Новини

14.7.2011 г.

Подписани са нови 6 договора от втория етап на Оперативна програма „Регионално развитие“

Категория: Транспорт

Шест договора от втория етап на ОПРР бяха подписани днес, 13 юли 2011 г., в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ - за ремонт и надзор на 58,902 км пътища, разпределени в три лота, в размер на 24,853 млн. лева.

И трите лота са части от пътища в Ловешка, Варненска и Смолянска област, които не са ремонтирани от поне 30 - 40 години. Първият договор - ЛОТ 18 за рехабилитация на участък от третокласен път  Казачево - Велчево в област Ловеч бе подписан от управителя  на фирмата - строител на обекта „Радо Олрат” ЕООД г-жа Лиляна Колева. Подписът от името на фирма „Рутекс” ООД, която ще упражнява строителен надзор на обекта, бе положен от управителя г-н Петър Стефанов.

От страна на АПИ договорите бяха подписани от инж. Сергей Михалев, председател на УС на АПИ. Той подчерта, че тези договори се очаква да бъдат изпълнени до началото на зимата. „Така в началото на зимния туристически сезон ще може да се използва пътят до Пампорово, който  не е рехабилитиран от 1986 година“, отбеляза г-н Михалев.

Договорът за ЛОТ 23, също от втория етап на програма ОПРР за рехабилитация на няколко участъка от третокласен път в област Варна, с обща дължина 12 километра от името на строителя на обекта – фирма „Пътища и мостове” ЕООД бе подписан от управителя г-н Росен Колелиев, а от името на Обединение „Дема – Т7”, което ще упражнява строителен надзор на обекта - от заместник-управителя г-н Живко Тенев.

ЛОТ 27, който е на стойност 14,65 млн. лв. за строителство и 123 050 лв. за надзор, обхваща 3 участъка с обща дължина 26 километра. От името на строителя на обекта – сдружение „Родопи 2011” договорът бе пописан от г-н Сашо Желязков, а от името на дружеството Транс консулт БГ, което ще упражнява строителен надзор на обекта - от управителя г-н Павел Павлов.

Инж. Лазар Лазаров представи новите данни за хода на изпълнение на втория етап от ОПРР и приключилия първи етап