Новини

4.12.2019 г.

Одобрено е Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието

Категория: Държавна администрация

На заседанието на 4 декемрви 2019 г. Министерският съвет одобри Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието. Оценката на въздействието е в основата на доброто управление и следва да гарантира, че процесът на вземане на решения и приемане на законодателство се базира на доказателства и данни, събрани и анализирани по ясни правила и при спазване на стандарти за прозрачност.
 
Одобряването на отделно ново ръководство ще съдейства в максимална степен за преодоляване на практическите затруднения, срещани в хода на извършване на оценка на въздействието. Ръководството ще подпомага реално процеса по вземане на решения при спазване на устойчивост на политиките, с прилагане на аналитични подходи за изследване на възможните икономически, социални, екологични и други последици. В него са включени методи за изследване на разходите, ползите и рисковете от различни варианти на действие при разрешаване на съществуващи проблеми.
 
Преди да бъде разгледано от Министерския съвет, ръководството бе публикувано за обществена консултация на Портала за обществени консултации.
 
Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието ще бъде публикувано на Портала за обществени консултации.
 
Повече информация за заседанието на Министерския съвет на 4 декемрви 2019 г. може да намерите ТУК