Новини

24.11.2010 г.

Споразумение за признаване на плавателният стаж по вътрешни водни пътища ще се отчита

Категория: Правителствени

Правителството одобри проекта на административно споразумение за взаимно признаване на служебни книжки, с които се отчита плавателният стаж по вътрешните водни пътища на Европа. Документът значително ще улесни свободното придвижване на плавателните състави и ще ускори паневропейското сътрудничество с оглед либерализирането и утвърждаването на вътрешно водния транспорт.
Предвижда се споразумението да бъде подписано на 8 декември т. г. в Страсбург и да влезе в сила от 1 юли 2011 г. Министерският съвет упълномощи изпълнителния директор на ИА „Морска администрация” да подпише документа от името на България.