Новини

24.11.2010 г.

Правителството ще отпусне допълнителни средства за култура

Категория: Правителствени

Правителството отпусна допълнителни 1,9 млн. лв. по бюджета на Министерството на културата за 2010 г. С тях ще бъдат разплатени текущи разходи на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити – театрални и музикални институти, музеи и художествени галерии и други държавни културни институти.
С предоставените средства ще се гарантира нормалната дейност на системата до края на годината.