Новини

13.9.2016 г.Приета е Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях

13.9.2016 г.Изменения в Закона за опазване на околната среда облекчават процедурите по ОВОС

13.9.2016 г.Изменения в Закона за опазване на околната среда облекчават процедурите по ОВОС

13.9.2016 г.Министерския съвет разреши извършването на 3D сеизмични проучвания в района на Силистар

13.9.2016 г.Променя се структурата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

13.9.2016 г.Променя се структурата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

13.9.2016 г.Министерския съвет разреши извършването на 3D сеизмични проучвания в района на Силистар

13.9.2016 г.До 2020 г. България трябва да спести 22 594 GWh енергия

13.9.2016 г.Приет е отчетът за напредъка в изпълнението на Плана с мерките за подобряване на инвестиционната среда

13.9.2016 г.До 2020 г. България трябва да спести 22 594 GWh енергия

  ...