Новини

13.9.2016 г.Международната банка за възстановяване и развитие ще консултира МОСВ за управление на качеството на въздуха

13.9.2016 г.Приета е Наредба за осигуряване на безопасността на ядрените централи

13.9.2016 г.Правителството допълни Класификатора на длъжностите в администрацията

13.9.2016 г.Предлагат се промени в Закона за запасите от нефт и нефтопродукти

13.9.2016 г.От 1 януари 2017 г. ще се прилагат изменения в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиран...

13.9.2016 г.Създава се Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

13.9.2016 г.Създава се Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

13.9.2016 г.Въвеждат се правила за електронно администриране на процеса на изпълнение на проектите, съфинансирани от европейските фондове

13.9.2016 г.Въвеждат се правила за електронно администриране на процеса на изпълнение на проектите, съфинансирани от европейските фондове

13.9.2016 г.Приета е Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях

  ...