Новини

13.9.2016 г.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМ...

13.9.2016 г.Зам.-министър Везиева ще открие информационен ден за представяне на условията за кандидатстване по НИФ във Варна

13.9.2016 г.Съюзът за стопанска инициатива става член на Националния икономически съвет

13.9.2016 г.Собствеността върху професионални гимназии се прехвърля от МЗХ и МОН на общини

13.9.2016 г.Определен е съставът на българската делегация за участие в годишните срещи на Съветите на управителите на Групата на Световната банка и на МВФ

13.9.2016 г.За ратификация е предложен Договорът за залог върху трежъри сметката между България и Европейския инвестиционен фонд

13.9.2016 г.Министър Лукарски договори разширяване на сътрудничество със САЩ в търговията и високите технологии

13.9.2016 г.Български военнослужещи ще бъдат командировани в Щаба на Многонационалната дивизия „Югоизток” в Румъния

13.9.2016 г.Салдото по консолидираната фискална програма на касова основа за първото полугодие на 2016 г. е в размер на 3 070,7 млн. лв.

13.9.2016 г.Одобрена е българската позицията за сесия на българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество

  ...