Новини

20.9.2016 г.4,74 млн. лв. са приходите от концесионните договори за минерална вода и от ски зоната в Банско за 2015 г.<br>

20.9.2016 г.Получаваме консултантска помощ от МБВР за разработване на Националната стратегия за адаптация към из...

20.9.2016 г.За ратификация е предложено Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата

20.9.2016 г.Генерал-майор Златко Златев ще бъде освободен от длъжност и от военна служба

20.9.2016 г.Одобрена е тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети да заплащат предизборните предавания по БНТ и БНР

20.9.2016 г.МЗХ и МААЕ ще си сътрудничат в областта на храните и земеделието

20.9.2016 г.Правилникът за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия е съобразен с последните законодателни промени

20.9.2016 г.Отпада заверката с апостил на дипломи за висше образование от ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария

20.9.2016 г.Правителството прие Наредба за условията и реда за прилагане на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

20.9.2016 г.Одобрена е българската позиция за заседание на Съвета Външни работи/Търговия

  ...