Новини

20.9.2016 г.Mинистър Лукарски откри нов глобален център на Сървиссорс Интернашънъл

20.9.2016 г.Одобрен е отчетът за изпълнението на третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса

20.9.2016 г.Одобрена е техническа промяна в ПМС 21/2015

20.9.2016 г.България предоставя финансова помощ на Република Македония за справяне с щетите от наводненията

20.9.2016 г.Правителството предоставя нови 4,6 млн. лв. на общините за училищна дейност

20.9.2016 г.За ратификация е предложена промяна в българо-сръбското споразумение за полицейско сътрудничество

20.9.2016 г.Определен е съставът на българската част на Смесената комисия за културно, образователно и научно сътрудничество с Испания

20.9.2016 г.Собствеността върху професионални гимназии се прехвърля от МЗХ на общини

20.9.2016 г.Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество ще заседава на 29 и 30 септември

20.9.2016 г.Променя се тарифата за пристанищните такси

  ...