Новини

08.9.2016 г.Правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и на национален референдум

08.9.2016 г.Утвърдени са позициите и съставът на българската делегация за 71-ата сесия на Общото събрание на ООН

08.9.2016 г.Утвърдени са позициите и съставът на българската делегация за 71-ата сесия на Общото събрание на ООН<br>

07.9.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за ръководна длъжност в Инспектората

07.9.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурси в дирекция "Информационно и комуникационно осигуряване и управление при кризисни ситуации"

02.9.2016 г.УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

02.9.2016 г.Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

02.9.2016 г.Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на...

01.9.2016 г.УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

  ...