Новини

13.9.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна позиция в дирекция "Административно обслужване"

12.9.2016 г.Министър Лукарски заминава на работно посещение в САЩ

12.9.2016 г.УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне

10.9.2016 г.На 12 септември ще се проведе заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление”

8.9.2016 г.Зам.-министър Везиева: Проектите по НИФ ще завършват с внедрен прототип в производството

8.9.2016 г.Министър Лукарски приветства откриването на световния демонстрационен център Технофос

8.9.2016 г.Годишният доклад за учене през целия живот отчита напредък в кариерното ориентиране на ученици и възрастни

8.9.2016 г.Увеличава се броят на заловените безстопанствени кучета в страната

8.9.2016 г.Правителството утвърди разходите за командировки за второто тримесечие на 2016 г.

8.9.2016 г.Седем общини получават правото на собственост за сгради на учебни заведения

  ...