Новини

15.8.2016 г.Министър Лукарски връчи два сертификата за инвестиции в Индустриална зона Божурище

12.8.2016 г.Министър Лукарски ще връчи два сертификата за клас инвестиция

11.8.2016 г.ИЗЯВЛЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНАТА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО ...

11.8.2016 г.Видин получи 17, 9 млн. лв. за довършване на пречиствателна станция

11.8.2016 г.Видео обучения за работа с ИСУН 2020 вече са достъпни онлайн

11.8.2016 г.ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” – ВТОРИ КРАЕН СРОК

5.8.2016 г.ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.006 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

5.8.2016 г.ЕК даде зелена светлина за довършване на водния цикъл на Враца

3.8.2016 г.Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-3.007 „Подобряване ...

3.8.2016 г.Одобрен е Седмият национален доклад на България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност

  ...