Новини

18.8.2016 г.„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ подготвя старта на микрокредитния инструмент по ОПРЧР за 50 млн. лв.

17.8.2016 г.В Медицинския университет в Плевен се открива научноизследователски институт

17.8.2016 г.Заместник-министър Маринела Петрова е определена за представител на България в международни финансови институции

17.8.2016 г.25 хил. лв. се предоставят за физическо възпитание и спорт на училищата по изкуствата

17.8.2016 г.Актуализира се срокът за разработване на нормативната уредба за въвеждане на тол системата у нас

17.8.2016 г.България изпраща хуманитарна помощ на Република Македония

17.8.2016 г.Правителството даде съгласието си „Български пощи” ЕАД да продадат недвижими имоти на търг

17.8.2016 г.Пет общини получават държавни имоти за реализиране на социални и инфраструктурни проекти

17.8.2016 г.Министър Русинова ще подпише споразумението между България и Квебек в сферата на социалната сигурност

17.8.2016 г.Швейцария ще признава свидетелствата за правоспособност на българските моряци

  ...