Новини

22.7.2016 г.



Проект на Закон за техническия надзор на съоръжения с повишена опасност

21.7.2016 г.



Министър Лукарски: Търговските ни представители зад граница имат значителен принос за увеличаване на експортния ни потенциал

21.7.2016 г.



Зам.-министър Николай Нанков: Представители на сдружението на собствениците осъществяват контрол при санирането на сградите

21.7.2016 г.



Развиваме високотехнологични производства съвместно с Китай

21.7.2016 г.



Проект на условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 "АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ

21.7.2016 г.



МОСВ дава 39 млн. лв. за изграждане на 6 центъра за реакция при бедствия и кризи

20.7.2016 г.



Министър Лукарски приветства решението на НС за включване на държавните дружества от военно-промишле...

20.7.2016 г.



Министерство на икономиката ще проведе Годишна среща с търговско-икономическите съветници

20.7.2016 г.



Утвърден е Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора

20.7.2016 г.



Одобрена е Концепция за правата на хората с увреждания по отношение на достъпността на архитектурната среда

  ...