Новини

1.6.2016 г.Зам.-министър Везиева откри Българо-белоруски бизнес форум в Бургас

1.6.2016 г.Ще бъде подписан двустранен протокол от Шестото заседание на Българо-белоруската междуправителствена...

1.6.2016 г.Улесняване на достъпа до финансиране за малки и средни фирми ще стимулира ръста

1.6.2016 г.Одобрена е програмата за участие на България в дейностите на Съвета на Европа

1.6.2016 г.През 2015 г. значително е повишен обхватът на младежи в инициативи за кариерно развитие

1.6.2016 г.Спрямо предполагаемите извършители на атентата в Сарафово ще се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансиране на тероризма

1.6.2016 г.Проф. Камен Велев е предложен за награждаване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“

1.6.2016 г.Вицепремиерът Томислав Дончев е новият председател на НСТС

1.6.2016 г.Важно за кандидатите по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

1.6.2016 г.Изпълнението на мерките за образование и обучение бележат най-голям напредък в Плана за действие „Предприемачество 2020 – България“

  ... ...