Новини

20.4.2016 г.Правителството прие стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.

20.4.2016 г.Приета е Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпаси...

20.4.2016 г.Променя се Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии

20.4.2016 г.Оптимизира се работата на ДФ „Земеделие”

20.4.2016 г.Приета е Пътна карта за изпълнение на актуализираната стратегия за съдебна реформа

20.4.2016 г.Променят се правилниците за прилагане на закони за собствеността и ползването на земеделските земи и за опазване на земеделските земи

20.4.2016 г.Личните карти ще могат да съдържат данни за електронна идентичност

20.4.2016 г.Одобрен е бюджетът на фонд „Сигурност на електроенергийната система” за 2016 г.

20.4.2016 г.Правителството предостави 14,490 млн. лв. за ограничаване и ликвидиране на заболяването заразен нодуларен дерматит

20.4.2016 г.Министър Божидар Лукарски ще проведе заседание на Националния икономически съвет

  ...