Новини

20.4.2016 г.Отпускат се 300 000 лв. за развитие на програмата „Глобални библиотеки – България“

20.4.2016 г.Диференцират се някои стандарти за финансиране на държавните културни институти в сценичните изкуства

20.4.2016 г.Със средства от държавния бюджет ще се осигуряват медицински изделия за интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболявания

20.4.2016 г.Правителството ще изпълни решенията на ЕСПЧ по четири дела срещу България

20.4.2016 г.Четири общини получават имоти от държавата

20.4.2016 г.България ще се присъедини към Инициативата за двустранно партньорство с ЕК в областта на държавните помощи

20.4.2016 г.МС одобри разширяване на участието на България в работни органи на ОИСР

20.4.2016 г.Правителството одобри българските позиции за заседания на Съвета на ЕС

20.4.2016 г.Правителството одобри средносрочната бюджетна прогноза за 2017-2019 г.

20.4.2016 г.Централният регистър на особените залози ще премине към Агенцията по вписванията и ще предоставя електронни услуги

  ...