Новини

21.4.2016 г.Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

21.4.2016 г.Зам.-министър Везиева ще открие Кръгла маса на тема: „Отворените иновации: Нов тип коопериране между образованието и бизнеса“ в Свищов

21.4.2016 г.И Н Ф О Р М А Ц И Я за проведено заседание на Националния икономически съвет

21.4.2016 г.Законодателни мерки срещу кражбите на фирми бяха обсъдени от Националния икономически съвет

20.4.2016 г.ОЩЕ 274 ФИРМИ ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ ПО ОПИК

20.4.2016 г.Заместник-министър Любен Петров ще връчи награда за най-успешна иновативна фирма в конкурс на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП

20.4.2016 г.Одобрено е правителственото становище по Конституционно дело ¹3/2016

20.4.2016 г.Въвеждането на инициативата за отворени данни е била акцент в работата на САР през 2015 г.

20.4.2016 г.Приета е Работната програма за 2016 г. на Комуникационната стратегия на България за ЕС

20.4.2016 г.71 деца ще получат персонални пенсии

  ...