Новини

25.4.2016 г.Министър Лукарски: Индустрията формира една четвърт от Брутния вътрешен продукт на България и е двигател на растежа

25.4.2016 г.Зам.-министър Любен Петров: Съществуват неизползвани възможности за съвместни проекти и инвестиции с Ливан

25.4.2016 г.Български проекти за първи път на полуфинал на престижен конкурс за научни иновации, финансиран от американския Държавен департамент

22.4.2016 г.Зам.-министър Везиева: Без иновации и висока професионална квалификация е невъзможно да бъдем конкурентоспособни

22.4.2016 г.Любен Петров: Министерство на икономиката желае да надгражда сътрудничеството си с Полша във всички области от взаимен интерес

22.4.2016 г.Американски партньори на ВМЗ отличиха държавната оръжейница в присъствието на министър Лукарски

22.4.2016 г.НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

22.4.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна длъжност в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

22.4.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна длъжност в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

22.4.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна длъжност в дирекция "Финанси и управление на собствеността"

  ...