Новини

27.4.2016 г.Актуализира се Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на Директива 2009/125/EО

27.4.2016 г.Актуализира се Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на Директива 2009/125/EО

27.4.2016 г.Актуализирани са две наредби, свързани с класифицираната информация

27.4.2016 г.Актуализирани са две наредби, свързани с класифицираната информация

27.4.2016 г.Зам.-министър Везиева: IT секторът формира 3.3% от брутния вътрешен продукт на България и се отличава с изключителна стабилност

26.4.2016 г.На 26 април 2016 г. в сградата на МРРБ се подписа споразумението за реализация на Инвестиционната пр...

26.4.2016 г.ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

26.4.2016 г.Квалифицираните кадри са предпоставка за нарастване на инвестициите в България

26.4.2016 г.Заместник-министър Даниела Везиева ще открие Петата годишна кръгла маса "Bulgarian ICT Watch"

25.4.2016 г.Променя се датата на откриване на обновените цехове на ВМЗ Сопот

  ...