Новини

27.4.2016 г.България и Сърбия ще си сътрудничат в областта на осигуряването с географски материали и информация

27.4.2016 г.България и Сърбия ще си сътрудничат в областта на осигуряването с географски материали и информация

27.4.2016 г.Утвърден е протоколът от четвъртата сесия на Междуправителствената българо-узбекска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество

27.4.2016 г.Утвърден е протоколът от четвъртата сесия на Междуправителствената българо-узбекска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество

27.4.2016 г.През 2017 г. няма да има нови инвестиционни проекти с финансиране чрез договори за държавни заеми или чрез издаване на държавна гаранция

27.4.2016 г.През 2017 г. няма да има нови инвестиционни проекти с финансиране чрез договори за държавни заеми или чрез издаване на държавна гаранция

27.4.2016 г.В законодателството се въвежда процедура за предоставяне на статут на лице без гражданство

27.4.2016 г.В законодателството се въвежда процедура за предоставяне на статут на лице без гражданство

27.4.2016 г.Намалява се административната тежест за бизнеса с отпадъци

27.4.2016 г.Намалява се административната тежест за бизнеса с отпадъци

  ...