Новини

27.4.2016 г.Одобрен е Доклад с оценка по прилагането на националната стратегия за повишаване на събираемостта на приходите и справяне със сенчестата икономика

27.4.2016 г.Със 104,5 млн. лв. годишно намалява административната тежест за бизнеса в резултат на изпълнени мерки от третия план за действие

27.4.2016 г.Одобрен е Доклад с оценка по прилагането на националната стратегия за повишаване на събираемостта на приходите и справяне със сенчестата икономика

27.4.2016 г.Със 104,5 млн. лв. годишно намалява административната тежест за бизнеса в резултат на изпълнени мерки от третия план за действие

27.4.2016 г.България ще продължи приноса си към усилията на международната общност за подкрепа на Афганистанската национална армия

27.4.2016 г.България ще продължи приноса си към усилията на международната общност за подкрепа на Афганистанската национална армия

27.4.2016 г.В капитала на СБАЛ по онкология в София се апортира имот, част от лъчетерапевтичен комплекс

27.4.2016 г.В капитала на СБАЛ по онкология в София се апортира имот, част от лъчетерапевтичен комплекс

27.4.2016 г.Институтът по публична администрация ще се помещава на ул. „Аксаков” ¹1

27.4.2016 г.Институтът по публична администрация ще се помещава на ул. „Аксаков” ¹1

  ...