Новини

14.4.2016 г.Зам.-министър Любен Петров: Българските делови среди демонстрират засилен интерес към установяване на отношения с ирански партньори

13.4.2016 г.2004 жилищноспестовни влога са компенсирани през 2015 г.

13.4.2016 г.Одобрен е годишен доклад за дейността на Националния координационен механизъм по правата на човека

13.4.2016 г.България ще се присъедини към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

13.4.2016 г.Във Варненския медицински университет се открива Научноизследователски институт

13.4.2016 г.Четири лечебни заведения получават акредитация за обучение на студенти и специализанти

13.4.2016 г.Одобрени са промени в състава на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца“

13.4.2016 г.Националната координация по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм е поверена на...

13.4.2016 г.България и Туркменистан ще си сътрудничат в областта на информационните технологии и съобщенията

13.4.2016 г.Община Варна ще изгражда зони за отдих в държавни имоти

  ...