Новини

23.3.2016 г.България и Молдова ще задълбочават сътрудничеството си в икономическата сфера

23.3.2016 г.Правителството одобри резултатите от заседания на Съвета на ЕС

23.3.2016 г.Прекратява се концесионният договор за добив на строителни материали от находище „Антимово I“

23.3.2016 г.Близо 1,5 млн. лв. ще бъдат инвестирани в добиване и проучване на подземни богатства в четири общини<br><br>

23.3.2016 г.Отпускат се средства за обучението на Марсело Илиев в Кеймбридж

23.3.2016 г.България и Малайзия ще си сътрудничат по правни въпроси

23.3.2016 г.Актуализират се таксите за добив от защитени територии

23.3.2016 г.Споразумението с Индонезия за освобождаване от визи на притежателите на дипломатически и служебни паспорти става безсрочно

23.3.2016 г.За ратификация са предложени подписаните споразумения по Инициативата за малки и средни предприятия

23.3.2016 г.Разработване на ефикасна правно-нормативна рамка за превенция и противодействие на радикализацията и тероризма, предвижда правителствен план

  ...