Новини

23.3.2016 г.България и Малайзия ще си сътрудничат по правни въпроси

23.3.2016 г.Приет е планът за управление на Национален парк „Централен Балкан”

23.3.2016 г.Одобрени са промени в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

23.3.2016 г.Отпуснати са 208 млн. лв. за завършване на важни железопътни проекти

23.3.2016 г.Правителството ще приключи дело пред ЕСПЧ срещу България

23.3.2016 г.Консулският окръг на почетното ни консулство в Хайдерабад ще включва индийските щати Телангана и Андхра Прадеш

23.3.2016 г.Столична община получава терен за изграждане на естакада на бул. „Пейо Яворов“

23.3.2016 г.България и Кипър ще си сътрудничат за опазване на движимите културни ценности

23.3.2016 г.За ратификация е предложено Споразумението за участие на Хърватия в Европейското икономическо пространство

23.3.2016 г.ДАНС е обявена за компетентен орган по споразумение с НАТО за управление на кризи

  ...