Новини

30.3.2016 г.Актуализира се нормативната уредба съобразно промените в Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

30.3.2016 г.Приети са Правилникът за прилагане и Тарифата за таксите, които се събират по ЗОП

30.3.2016 г.България се присъединява към инструмент на ОИСР за борба с укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане

30.3.2016 г.През 2015 г. по JASPERS е подпомогната реализацията на проекти в секторите околна среда, транспорт и здравна инфраструктура

30.3.2016 г.„СЕКЕ Кърджали” ЕООД получи разрешение за промишлена обработка на тютюн

30.3.2016 г.Приет е проектът на закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

30.3.2016 г.Стартът на изпълнението на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради се отчита като успешен

30.3.2016 г.Стартират процедури за придобиване на нов тип бойна техника за ВВС и ВМС

29.3.2016 г.Министър Лукарски ще открие информационна среща за новата ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“

28.3.2016 г.На вниманието на всички кандидати по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова ...

  ...